Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố mới

07/04/2022
Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã thông tin về tiến độ thực hiện các đề án thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên trực thuộc...
Xem chi tiết
Tin tức
Xem tất cả

Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố mới

07/04/2022

Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND

VISTA RIVERSIDE
Tin tức
Xem tất cả

Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố mới

07/04/2022

Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND

VISTA RIVERSIDE
Xem tất cả
Tin tức

Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố mới

Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND tỉnh Bình...
07/04/2022
VISTA RIVERSIDE
Xem tất cả
Tin tức
Xem tất cả

Bình Dương sẽ có thêm 2 thành phố mới

07/04/2022

Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND